Marke:
Dynacord
Typ:
effect
Modell:
VRS 23 Vertical Reverberation System
Jahr:
1982
Marke:
MAM
Typ:
effect
Modell:
VF 11 Analog 11-Band Vocoder
Jahr:
1997
Marke:
Soma Laboratory
Typ:
synthesizer
Modell:
Soma Lyra-8 Synthesizer
Jahr:
2019