Marke:
Boss
Typ:
effect
Modell:
DM-100 Analog Delay Machine
Jahr:
1980
Marke:
Korg
Typ:
synthesizer
Modell:
Mini Korg 700S Analog Electronic Synthesizer
Jahr:
1974