Marke:
Korg
Typ:
synthesizer
Modell:
MS-20 Analog Monophonic Synthesizer
Jahr:
1978
Marke:
Roland
Typ:
synthesizer
Modell:
System-100M 112 Dual VCO Modular Synthesizer
Jahr:
1978
Marke:
Roland
Typ:
controller
Modell:
System-100M SY-184 Polyphonic 4CV Synthesizer
Jahr:
1978
Marke:
Roland
Typ:
drum computer
Modell:
TR-606 Drumatix Analog Drum Machine
Jahr:
1981