Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
Mono/Poly MP-4 Analog Synthesizer
Jahr:
1981
Marke:
Roland
Typ:
Effect
Modell:
SVC-350 Analog Vocoder Rack
Jahr:
1979