Marke:
Korg
Typ:
synthesizer
Modell:
Mono/Poly MP-4 Analog Synthesizer
Jahr:
1981
Marke:
Korg
Typ:
synthesizer
Modell:
Mini Korg 700S Analog Electronic Synthesizer
Jahr:
1974
Marke:
Roland
Typ:
effect
Modell:
SVC-350 Analog Vocoder Rack
Jahr:
1979
Marke:
Roland
Typ:
drum computer
Modell:
TR-606 Drumatix Analog Drum Machine
Jahr:
1981