Marke:
Korg
Typ:
synthesizer
Modell:
MS-20 Analog Monophonic Synthesizer
Jahr:
1978
Marke:
Roland
Typ:
synthesizer
Modell:
Juno-60 Polyphonic Analog Synthesizer
Jahr:
1982
Marke:
Roland
Typ:
module
Modell:
System-100M 112 Dual VCO Modular Synthesizer
Jahr:
1978
Marke:
Roland
Typ:
controller
Modell:
System-100M SY-184 Polyphonic 4CV Synthesizer
Jahr:
1978