Marke:
Roland
Typ:
effect
Modell:
SVC-350 Analog Vocoder Rack
Jahr:
1979
Marke:
Roland
Typ:
module
Modell:
System-100M 110 VCO/VCF/VCA Modular Synthesizer
Jahr:
1978
Marke:
Roland
Typ:
controller
Modell:
System-100M SY-184 Polyphonic 4CV Synthesizer
Jahr:
1978