Marke:
Roland
Typ:
Synthesizer
Modell:
SH-101 Analog Monophonic Synthesizer
Jahr:
1982
Marke:
Roland
Typ:
Effect
Modell:
SVC-350 Analog Vocoder Rack
Jahr:
1979