Marke:
Roland
Typ:
synthesizer
Modell:
SH-101 Analog Monophonic Synthesizer
Jahr:
1982
Marke:
Roland
Typ:
module
Modell:
System-100M 110 VCO/VCF/VCA Modular Synthesizer
Jahr:
1978
Marke:
Roland
Typ:
module
Modell:
System-100M 140 DUAL EG/LFO
Jahr:
1978
Marke:
Roland
Typ:
drum computer
Modell:
TR-606 Drumatix Analog Drum Machine
Jahr:
1981