Marke:
Soma Laboratory
Typ:
Synthesizer
Modell:
Soma Lyra-8 Synthesizer
Jahr:
2019