Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
PolySix PS-6 Programmable Polyphonic Synthesizer
Jahr:
1981
Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
KP-30 Sigma Analog Synthesizer
Jahr:
1979
Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
X3 Music Workstation Keyboard
Jahr:
1993