Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
770 Monophonic Analog Synthesizer
Jahr:
1976
Marke:
Korg
Typ:
Effect
Modell:
SDD-3000 Digital Delay
Jahr:
1982