Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
Poly-800 Polyphonic Synthesizer
Jahr:
1983
Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
PolySix PS-6 Programmable Polyphonic Synthesizer
Jahr:
1981