Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
Poly-800 Polyphonic Synthesizer
Jahr:
1983
Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
DS-8 Digital FM Synthesizer
Jahr:
1986
Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
KP-30 Sigma Analog Synthesizer
Jahr:
1979