Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
707 FM Digital Performing Synthesizer
Jahr:
1987
Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
Poly-800 Polyphonic Synthesizer
Jahr:
1983
Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
WS 1 Wavestation Vector Synthesis Synthesizer
Jahr:
1990