Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
X3 Music Workstation Keyboard
Jahr:
1993
Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
X5 Music Workstation Keyboard
Jahr:
1995
Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
707 FM Digital Performing Synthesizer
Jahr:
1987
Marke:
Korg
Typ:
Drum machine
Modell:
KPR-77 Programmable Rhythm Analog Drum Machine
Jahr:
1983
Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
MS-20 Analog Monophonic Synthesizer
Jahr:
1978
Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
DL-50 Delta String Synthesizer
Jahr:
1979
Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
DSS-1 Analog Sampling Synthesizer
Jahr:
1985