Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
DSS-1 Analog Sampling Synthesizer
Jahr:
1985
Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
PE-1000 Polyphonic Ensemble Synthesizer
Jahr:
1976
Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
X5 Music Workstation Keyboard
Jahr:
1995
Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
707 FM Digital Performing Synthesizer
Jahr:
1987
Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
MS-50 Modular Expander Synthesizer
Jahr:
1979
Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
DL-50 Delta String Synthesizer
Jahr:
1979