Roland Juno-6 Polyphonic Analog Synthesizer
Moog Model 345B Memorymoog Synthesizer
Marke
Modell
Jahr
Marke:
Hammond
Modell:
Novachord Tonewheel Organ / Polyphonic Synthesizer
Jahr:
smem
Marke:
Hammond
Modell:
Solovox K Tone Cabinet
Jahr:
smem
Marke:
Rhythm Ace
Modell:
FR-6P Rhythm Ace Drum Machine
Jahr:
smem
Marke:
Rhythm Ace
Modell:
FR-6 Rhythm Ace Drum Machine
Jahr:
smem
Marke:
Elka
Modell:
Elkatwin 61 Analog Synthesizer
Jahr:
smem
Marke:
Elka
Modell:
Synthex Polyphonic Analog Synthesizer
Jahr:
smem
Marke:
Elka
Modell:
EK 44 Polyphonic Digital Synthesizer
Jahr:
smem
Marke:
Elka
Modell:
O.M.B. 5 FM Synthesizer Arranger
Jahr:
smem
Marke:
Elka
Modell:
Rhapsody 610 Analog String Synthesizer
Jahr:
smem
Marke:
Elka
Modell:
X 705 Analog Space Organ and Synthesizer
Jahr:
smem
Marke:
Elka
Modell:
Panther 200 Duo Combo Organ
Jahr:
smem
Marke:
Waldorf
Modell:
Pulse Synthesizer Rack
Jahr:
smem
Marke:
Klemt
Modell:
Echolette -S- NG51 Tube Tape Echo
Jahr:
smem