Roland Juno-6 Polyphonic Analog Synthesizer
Moog Model 345B Memorymoog Synthesizer
Marke
Modell
Jahr
Marke:
Hammond
Modell:
Novachord Tonewheel Organ / Polyphonic Synthesizer
Jahr:
smem
Marke:
Hammond
Modell:
Solovox K Tone Cabinet
Jahr:
smem
Marke:
Elka
Modell:
Elkatwin 61 Analog Synthesizer
Jahr:
smem
Marke:
Elka
Modell:
Synthex Polyphonic Analog Synthesizer
Jahr:
smem
Marke:
Elka
Modell:
EK 44 Polyphonic Digital Synthesizer
Jahr:
smem
Marke:
Elka
Modell:
O.M.B. 5 FM Synthesizer Arranger
Jahr:
smem
Marke:
Elka
Modell:
Rhapsody 610 Analog String Synthesizer
Jahr:
smem
Marke:
Elka
Modell:
X 705 Analog Space Organ and Synthesizer
Jahr:
smem
Marke:
Elka
Modell:
Panther 200 Duo Combo Organ
Jahr:
smem
Marke:
Teenage Engineering
Modell:
PO-12 Rhythm
Jahr:
smem
Marke:
Teenage Engineering
Modell:
PO-14 Sub
Jahr:
smem
Marke:
Teenage Engineering
Modell:
PO-16 Factory
Jahr:
smem
Marke:
Teenage Engineering
Modell:
PO-20 Arcade
Jahr:
smem
Marke:
Teenage Engineering
Modell:
PO-24 Office
Jahr:
smem
Marke:
Teenage Engineering
Modell:
PO-32 Tonic
Jahr:
smem
Marke:
Teenage Engineering
Modell:
PO-33 KO!
Jahr:
smem
Marke:
Teenage Engineering
Modell:
PO-28 Robot
Jahr:
smem
Marke:
Teenage Engineering
Modell:
PO-35 Speak
Jahr:
smem
Marke:
Jennings
Modell:
Vox J 70 Electric Combo Organ
Jahr:
smem
Marke:
MAM
Modell:
VF 11 11-Band Vocoder
Jahr:
smem