Marke:
Casio
Typ:
Synthesizer
Modell:
VL-5 VL-Tone Polyphonic Keyboard
Jahr:
1980
Marke:
Casio
Typ:
Synthesizer
Modell:
PT-22 29-Keys Monophonic Synthesizer
Jahr:
1983
Marke:
Elka
Typ:
Synthesizer
Modell:
Rhapsody 610 Analog String Synthesizer
Jahr:
1972