Marke:
Siel
Typ:
Synthesizer
Modell:
Keytek CTS 2000 Analog / Digital Synthesizer
Jahr:
1987