Marke:
Oberheim
Typ:
Synthesizer
Modell:
OB-8 Analog Polyphonic Synthesizer
Jahr:
1983
Marke:
Oberheim
Typ:
Synthesizer
Modell:
Matrix-1000 Analog Sound Module
Jahr:
1987
Marke:
Soma Laboratory
Typ:
Synthesizer
Modell:
Soma Lyra-8 Synthesizer
Jahr:
2019