Roland Juno-6 Polyphonic Analog Synthesizer
Moog Model 345B Memorymoog Synthesizer
Marke
Modell
Jahr
Marke:
Erica Synth
Modell:
Pico VCF
Jahr:
smem
Marke:
Erica Synth
Modell:
Black VCA
Jahr:
smem
Marke:
Erica Synth
Modell:
Black VCA
Jahr:
smem
Marke:
Erica Synth
Modell:
Pico Multi
Jahr:
smem
Marke:
Erica Synth
Modell:
Pico Random
Jahr:
smem
Marke:
Elgam
Modell:
Carousel Analog Synthesizer and Groove Machine
Jahr:
smem