Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
Mono/Poly MP-4 Analog Synthesizer
Jahr:
1981
Marke:
Roland
Typ:
Synthesizer
Modell:
System-100M Custom System Modular Synthesizer
Jahr:
1978
Marke:
Roland
Typ:
Synthesizer
Modell:
System-100M 112 Dual VCO Modular Synthesizer
Jahr:
1978