Marke:
Roland
Typ:
Synthesizer
Modell:
System-100M Custom System Modular Synthesizer
Jahr:
1978