Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
DSS-1 Analog Sampling Synthesizer
Jahr:
1985
Marke:
Waldorf
Typ:
Synthesizer
Modell:
Pulse Synthesizer Rack
Jahr:
1996