Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
DSS-1 Analog Sampling Synthesizer
Jahr:
1985
Marke:
Multivox
Typ:
Synthesizer
Modell:
MX-880 Analog Duo Synthesizer
Jahr:
1978