Marke:
Fender
Typ:
Speaker
Modell:
Soundette Echo Reverb Unit
Jahr:
1967
Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
DSS-1 Analog Sampling Synthesizer
Jahr:
1985