Roland Juno-6 Polyphonic Analog Synthesizer
Moog Model 345B Memorymoog Synthesizer
Brand
Model
Year
Brand:
Yamaha
Model:
RX-15 Digital Rhythm Programmer
Year:
smem
Brand:
Yamaha
Model:
CS-70M Dual Channel Polyphonic Synthesizer
Year:
smem
Brand:
Yamaha
Model:
CS-80 Dual Channel Polyphonic Synthesizer
Year:
smem
Brand:
Yamaha
Model:
DX7 Digital Programmable Algorithm Synthesizer
Year:
smem
Brand:
Yamaha
Model:
Electone CSY-1 Electric Organ
Year:
smem
Brand:
Yamaha
Model:
CX-5M Music Computer FM Synthesizer
Year:
smem