Brand:
Yamaha
Type:
Synthesizer
Model:
CS-50 Analog Polyphonic Synthesizer
Year:
1976
Brand:
Yamaha
Type:
Drum machine
Model:
RX-15 Digital Rhythm Programmer
Year:
1984