Brand:
Korg
Type:
Synthesizer
Model:
800 DV Maxi-Korg Electronic Synthesizer
Year:
1974
Brand:
Korg
Type:
Synthesizer
Model:
DS-8 Digital FM Synthesizer
Year:
1986