Brand:
Korg
Type:
Synthesizer
Model:
Poly-800 Polyphonic Synthesizer
Year:
1983
Brand:
Korg
Type:
Drum machine
Model:
KPR-77 Programmable Rhythm Analog Drum Machine
Year:
1983