Brand:
Korg
Type:
Synthesizer
Model:
DSS-1 Analog Sampling Synthesizer
Year:
1985
Brand:
Korg
Type:
Synthesizer
Model:
M-500 SP Micro Preset Synthesizer
Year:
1977