Brand:
Korg
Type:
Synthesizer
Model:
707 FM Digital Performing Synthesizer
Year:
1987
Brand:
Korg
Type:
Synthesizer
Model:
DSS-1 Analog Sampling Synthesizer
Year:
1985