Brand:
Korg
Type:
synthesizer
Model:
MS-10 Analog Monophonic Synthesizer
Year:
1978
Brand:
Korg
Type:
drum computer
Model:
KR-55 Rhythm 55 Drum Machine
Year:
1979
Brand:
Korg
Type:
synthesizer
Model:
DW-8000 Programmable Digital Waveform Synthesizer
Year:
1985
Brand:
Korg
Type:
synthesizer
Model:
KP-30 Sigma Analog Synthesizer
Year:
1979
Brand:
Korg
Type:
synthesizer
Model:
MicroX Tabletop Synthesizer Controller
Year:
2006
Brand:
Korg
Type:
synthesizer
Model:
Poly-800 Polyphonic Synthesizer
Year:
1983