Brand:
Korg
Type:
Synthesizer
Model:
MS-50 Modular Expander Synthesizer
Year:
1979
Brand:
Korg
Type:
Drum machine
Model:
KR-55 Rhythm 55 Drum Machine
Year:
1979