Brand:
Korg
Type:
Synthesizer
Model:
DL-50 Delta String Synthesizer
Year:
1979
Brand:
Korg
Type:
Synthesizer
Model:
PE-1000 Polyphonic Ensemble Synthesizer
Year:
1976
Brand:
Korg
Type:
Synthesizer
Model:
X5 Music Workstation Keyboard
Year:
1995
Brand:
Korg
Type:
Synthesizer
Model:
WS 1 Wavestation Vector Synthesis Synthesizer
Year:
1990