Roland Juno-6 Polyphonic Analog Synthesizer
Moog Model 345B Memorymoog Synthesizer
Brand
Model
Year
Brand:
Elka
Model:
Elkatwin 61 Analog Synthesizer
Year:
smem
Brand:
Hammond
Model:
Novachord Tonewheel Organ / Polyphonic Synthesizer
Year:
smem
Brand:
Elka
Model:
Synthex Polyphonic Analog Synthesizer
Year:
smem
Brand:
Boss
Model:
PH-2 Super Phaser Effect Pedal
Year:
smem
Brand:
Boss
Model:
RX-100 Reverb Box
Year:
smem
Brand:
Boss
Model:
DF-2 Super Feedbacker & Distortion Effect Pedal
Year:
smem
Brand:
Boss
Model:
BF-1 Flanger Analog Effect Pedal
Year:
smem
Brand:
Boss
Model:
DM-100 Analog Delay Machine
Year:
smem
Brand:
Boss
Model:
PS-5 Super Shifter Effect Pedal
Year:
smem
Brand:
Boss
Model:
CE-1 Chorus Ensemble Pedal
Year:
smem
Brand:
E-mu Systems
Model:
Drumulator Pad Programmer
Year:
smem
Brand:
E-mu Systems
Model:
SP-12 Sampling Percussion
Year:
smem
Brand:
E-mu Systems
Model:
Drumulator Sample Based Drum Machine
Year:
smem
Brand:
Hammond
Model:
Solovox K Tone Cabinet
Year:
smem
Brand:
Elka
Model:
EK 44 Polyphonic Digital Synthesizer
Year:
smem
Brand:
Elka
Model:
O.M.B. 5 FM Synthesizer Arranger
Year:
smem
Brand:
Elka
Model:
Rhapsody 610 Analog String Synthesizer
Year:
smem
Brand:
Elka
Model:
X 705 Analog Space Organ and Synthesizer
Year:
smem
Brand:
Elka
Model:
Panther 200 Duo Combo Organ
Year:
smem
Brand:
EKO
Model:
Micky 37-Keys Electric Combo Organ
Year:
smem