Brand:
Roland
Type:
Synthesizer
Model:
VP-330 Vocoder Plus Ensemble-Synthesizer
Year:
1979
Brand:
Roland
Type:
Synthesizer
Model:
SH-101 Analog Monophonic Synthesizer
Year:
1982
Brand:
Roland
Type:
Synthesizer
Model:
System-100M Custom System Modular Synthesizer
Year:
1978
Brand:
Roland
Type:
Synthesizer
Model:
Alpha Juno-1 Analog Synthesizer
Year:
1985
Brand:
Roland
Type:
Synthesizer
Model:
VP-330 Vocoder Plus Ensemble-Synthesizer
Year:
1979