Roland Juno-6 Polyphonic Analog Synthesizer
Moog Model 345B Memorymoog Synthesizer
Brand
Model
Year
Brand:
Erica Synth
Model:
Pico Random
Year:
smem
Brand:
Erica Synth
Model:
Pico Trig
Year:
smem
Brand:
Hohner
Model:
Rhythm 80K Analog Drum Machine
Year:
smem
Brand:
Elgam
Model:
Carousel Analog Synthesizer and Groove Machine
Year:
smem
Brand:
Hohner
Model:
Automatic Rhythm Player N Analog Drum Machine
Year:
smem