Roland Juno-6 Polyphonic Analog Synthesizer
Moog Model 345B Memorymoog Synthesizer
Brand
Model
Year
Brand:
Erica Synth
Model:
Pico Voice
Year:
smem
Brand:
Erica Synth
Model:
Pico VCF
Year:
smem
Brand:
Erica Synth
Model:
Black Dual EG/LFO
Year:
smem
Brand:
Erica Synth
Model:
Pico Multi
Year:
smem
Brand:
Erica Synth
Model:
Black Hole DSP
Year:
smem
Brand:
Hohner
Model:
Rhythm 80K Analog Drum Machine
Year:
smem