Roland Juno-6 Polyphonic Analog Synthesizer
Moog Model 345B Memorymoog Synthesizer
Brand
Model
Year
Brand:
Erica Synth
Model:
Custom Modular System
Year:
smem
Brand:
Hohner
Model:
Rhythm 80K Analog Drum Machine
Year:
smem
Brand:
Powertran
Model:
1024 Composer CV / Gate Sequencer
Year:
smem
Brand:
Hohner
Model:
Electronium Electronic Accordion Synthesizer
Year:
smem