Brand:
Korg
Type:
Synthesizer
Model:
DSS-1 Analog Sampling Synthesizer
Year:
1985
Brand:
Waldorf
Type:
Synthesizer
Model:
Pulse Synthesizer Rack
Year:
1996