Brand:
Korg
Type:
Synthesizer
Model:
DSS-1 Analog Sampling Synthesizer
Year:
1985
Brand:
Roland
Type:
Synthesizer
Model:
GR-700 Guitar Synthesizer
Year:
1984
Brand:
Yamaha
Type:
Synthesizer
Model:
SK 30 Symphonic Ensemble Analog Synthesizer
Year:
1981