Brand:
Korg
Type:
Synthesizer
Model:
DSS-1 Analog Sampling Synthesizer
Year:
1985
Brand:
Oberheim
Type:
Synthesizer
Model:
OB-8 Analog Polyphonic Synthesizer
Year:
1983