Roland Juno-6 Polyphonic Analog Synthesizer
Moog Model 345B Memorymoog Synthesizer
Brand
Model
Year
Brand:
Erica Synth
Model:
Graphic VCO
Year:
smem
Brand:
Erica Synth
Model:
Black VCA
Year:
smem
Brand:
Erica Synth
Model:
Black VCA
Year:
smem
Brand:
Yamaha
Model:
RX-11 Digital Rhythm Programmer
Year:
smem
Brand:
Studer
Model:
Revox 36 A Tube Tape Recorder
Year:
smem