Roland Juno-6 Polyphonic Analog Synthesizer
Moog Model 345B Memorymoog Synthesizer
Brand
Model
Year
Brand:
Mutable Instruments
Model:
Ripples
Year:
smem
Brand:
Korg
Model:
SDD-3000 Digital Delay
Year:
smem
Brand:
Powertran
Model:
Transcendent 2000 Synthesizer
Year:
smem
Brand:
Telefunken
Model:
Echomixer Analog Spring Reverb
Year:
smem