Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
MS-20 Analog Monophonic Synthesizer
Jahr:
1978
Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
Mono/Poly MP-4 Analog Synthesizer
Jahr:
1981
Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
Monologue Monophonic Analogue Synthesizer
Jahr:
Marke:
Korg
Typ:
Drum machine
Modell:
KR-55 Rhythm 55 Drum Machine
Jahr:
1979
Marke:
Sequential Circuits
Typ:
Drum machine
Modell:
Drumtraks 400
Jahr:
1983
Marke:
Sequential Circuits
Typ:
Synthesizer
Modell:
Prophet VS Rack Synthesizer
Jahr:
1986
Marke:
Sequential Circuits
Typ:
Synthesizer
Modell:
Pro-One Synthesizer
Jahr:
1981
Marke:
Yamaha
Typ:
Synthesizer
Modell:
CS-50 Analog Polyphonic Synthesizer
Jahr:
1976