Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
Mini Korg 700S Analog Electronic Synthesizer
Jahr:
1974
Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
Mono/Poly MP-4 Analog Synthesizer
Jahr:
1981