Marke:
Roland
Typ:
Modular Synthesizer
Modell:
System-100M 110 VCO/VCF/VCA Modular Synthesizer
Jahr:
1978
Marke:
Roland
Typ:
Controller
Modell:
System-100M SY-184 Polyphonic 4CV Synthesizer
Jahr:
1978
Marke:
Roland
Typ:
Effect
Modell:
SVC-350 Analog Vocoder Rack
Jahr:
1979